RAKENNUSTOIMI ARTO PIETILÄ

 Tervetuloa  


  :n kotisivuille.


Rakennustoimi Arto Pietilä on erilaisten rakennuskohteiden valvontaan ja tarkastukseen erikoistunut yritys.

"Motto: Rakentaminen on yhteistyötä"

  • Tärkein tavoite on varmistaa tilaajalle laadukas ja toimiva lopputulos

  • Valvonnan lisäksi tarvitaan kaikkien osapuolten myötävaikuttamista haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi. Yhteistyön sujuvuuteen kiinnitetään työmaalla erityistä huomiota.

  • Yhteydenpito hankkeen eri osapuolten välillä varmistetaan kaikin mahdollisin keinoin.

Lusintie 117   13800  KATINALA

  |  Ylläpito   |  Tekninen toteutus AINA   |